Halina Murias

Imię i nazwisko: Halina Murias
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Halina Murias - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-02-04

Liczba glosow: 6062

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Lancut

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-02-04 (Data urodzenia)
- posłowie z 6062 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Lancut (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w lutym
- w 04 dniu miesiąca