Hanna Foltyn-Kubicka

Imię i nazwisko: Hanna Foltyn-Kubicka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-05-23

Data wygasniecia mandatu: 2005-06-12

Liczba glosow: 5725

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Jelenia Gora

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: filolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-05-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 2005-06-12 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5725 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Jelenia Gora (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z filolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w maju
- w 23 dniu miesiąca