Henryk Kroll

Imię i nazwisko: Henryk Kroll
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Henryk Kroll - I kadencja 1991 - 1993
- Henryk Kroll - II kadencja 1993 - 1997
- Henryk Kroll - III kadencja 1997 - 2001
- Henryk Kroll - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-01-20

Liczba glosow: 7852

Lista: Mniejszosc Niemiecka

Miejsce urodzenia: Gogolin

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lekarz weterynarii

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 7852 (Liczba glosow)
- posłowie z Mniejszosc Niemiecka (Lista)
- posłowie z Gogolin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lekarz weterynarii (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 20 dniu miesiąca