Henryk Mlynarczyk

Imię i nazwisko: Henryk Mlynarczyk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-11-25

Liczba glosow: 13633

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Krasnystaw

Okreg wyborczy: 7 Chelm

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-11-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 13633 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Krasnystaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 7 Chelm (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w listopadzie
- w 25 dniu miesiąca