Henryk Siedlaczek

Imię i nazwisko: Henryk Siedlaczek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-01-30

Liczba glosow: 7476

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wodzislaw

Okreg wyborczy: 30 Rybnik

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-01-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 7476 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wodzislaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 30 Rybnik (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w styczniu
- w 30 dniu miesiąca