Henryk Smolarz

Imię i nazwisko: Henryk Smolarz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1969-03-09

Liczba glosow: 4534

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Lublin

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1969-03-09 (Data urodzenia)
- posłowie z 4534 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Lublin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1969 roku
- w marcu
- w 09 dniu miesiąca