Izabela Jaruga-Nowacka

Imię i nazwisko: Izabela Jaruga-Nowacka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Izabela Jaruga-Nowacka - II kadencja 1993 - 1997
- Izabela Jaruga-Nowacka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-08-23

Liczba glosow: 10492

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: etnograf

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-08-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 10492 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z etnograf (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w sierpniu
- w 23 dniu miesiąca