Jacek Bogucki

Imię i nazwisko: Jacek Bogucki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-02-13

Liczba glosow: 7189

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Wysokie Mazowieckie

Okreg wyborczy: 24 Bialystok

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-02-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 7189 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Wysokie Mazowieckie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 24 Bialystok (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w lutym
- w 13 dniu miesiąca