Jacek Falfus

Imię i nazwisko: Jacek Falfus
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jacek Falfus - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-01-02

Liczba glosow: 27698

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Siemianowice Slaskie

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel na Sejm RP

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-01-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 27698 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Siemianowice Slaskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel na Sejm RP (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w styczniu
- w 02 dniu miesiąca