Jacek Koscielniak

Imię i nazwisko: Jacek Koscielniak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-09-10

Liczba glosow: 3765

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Dabrowa Gornicza

Okreg wyborczy: 32 Sosnowiec

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-09-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 3765 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Dabrowa Gornicza (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 32 Sosnowiec (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w wrześniu
- w 10 dniu miesiąca