Jacek Piechota

Imię i nazwisko: Jacek Piechota
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jacek Piechota - IX kadencja 1985 - 1989
- Jacek Piechota - I kadencja 1991 - 1993
- Jacek Piechota - II kadencja 1993 - 1997
- Jacek Piechota - III kadencja 1997 - 2001
- Jacek Piechota - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-04-28

Liczba glosow: 17257

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Szczecin

Okreg wyborczy: 41 Szczecin

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IX kadencji, posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: chemik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-04-28 (Data urodzenia)
- posłowie z 17257 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Szczecin (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 41 Szczecin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IX kadencji, posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z chemik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w kwietniu
- w 28 dniu miesiąca