Jacek Tomczak

Imię i nazwisko: Jacek Tomczak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1973-07-27

Liczba glosow: 17991

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Poznan

Okreg wyborczy: 39 Poznan

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: radca prawny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1973-07-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 17991 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Poznan (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 39 Poznan (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z radca prawny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1973 roku
- w lipcu
- w 27 dniu miesiąca