Jadwiga Wisniewska

Imię i nazwisko: Jadwiga Wisniewska
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-02-07

Liczba glosow: 6131

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Myszkow

Okreg wyborczy: 28 Czestochowa

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-02-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 6131 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Myszkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 28 Czestochowa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w lutym
- w 07 dniu miesiąca