Jan Bednarek

Imię i nazwisko: Jan Bednarek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1955-10-08

Liczba glosow: 1102

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Glowczyce

Okreg wyborczy: 40 Koszalin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: technik budowlany

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1955-10-08 (Data urodzenia)
- posłowie z 1102 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Glowczyce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 40 Koszalin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z technik budowlany (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1955 roku
- w październiku
- w 08 dniu miesiąca