Jan Lopata

Imię i nazwisko: Jan Lopata
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-08-16

Liczba glosow: 8033

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Motycz

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-08-16 (Data urodzenia)
- posłowie z 8033 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Motycz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w sierpniu
- w 16 dniu miesiąca