Jan Oldakowski

Imię i nazwisko: Jan Oldakowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1972-11-05

Liczba glosow: 3939

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polonista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1972-11-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 3939 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polonista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1972 roku
- w listopadzie
- w 05 dniu miesiąca