Jan Rokita

Imię i nazwisko: Jan Rokita
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jan Rokita - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rokita - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Rokita - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Rokita - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1959-06-18

Liczba glosow: 72145

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Krakow

Okreg wyborczy: 13 Krakow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1959-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 72145 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Krakow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 13 Krakow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1959 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca