Jan Rzymelka

Imię i nazwisko: Jan Rzymelka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jan Rzymelka - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Rzymelka - III kadencja 1997 - 2001
- Jan Rzymelka - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1952-07-06

Liczba glosow: 8878

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Katowice

Okreg wyborczy: 31 Katowice

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel na Sejm RP

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-07-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 8878 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Katowice (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 31 Katowice (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel na Sejm RP (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w lipcu
- w 06 dniu miesiąca