Jan Szwarc

Imię i nazwisko: Jan Szwarc
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jan Szwarc - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1946-08-07

Liczba glosow: 7642

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Ustron

Okreg wyborczy: 27 Bielsko-Biala

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1946-08-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 7642 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Ustron (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 27 Bielsko-Biala (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1946 roku
- w sierpniu
- w 07 dniu miesiąca