Jan Szyszko

Imię i nazwisko: Jan Szyszko
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1944-04-19

Liczba glosow: 7042

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Stara Milosna

Okreg wyborczy: 20 Warszawa

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: pracownik naukowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1944-04-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 7042 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Stara Milosna (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 20 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z pracownik naukowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1944 roku
- w kwietniu
- w 19 dniu miesiąca