Jan Walenty Tomaka

Imię i nazwisko: Jan Walenty Tomaka
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-01-15

Liczba glosow: 7915

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Nowa Wies

Okreg wyborczy: 23 Rzeszow

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: mgr inz. geolog gorniczy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 7915 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Nowa Wies (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 23 Rzeszow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z mgr inz. geolog gorniczy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 15 dniu miesiąca