Jan Wyrowinski

Imię i nazwisko: Jan Wyrowinski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jan Wyrowinski - X kadencja 1989 - 1991
- Jan Wyrowinski - I kadencja 1991 - 1993
- Jan Wyrowinski - II kadencja 1993 - 1997
- Jan Wyrowinski - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-08-27

Liczba glosow: 14279

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Brusy

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: wdowiec

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier automatyk

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-08-27 (Data urodzenia)
- posłowie z 14279 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Brusy (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wdowiec (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier automatyk (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w sierpniu
- w 27 dniu miesiąca