Jan Zubowski

Imię i nazwisko: Jan Zubowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1957-08-11

Data wygasniecia mandatu: 2006-11-26

Liczba glosow: 5813

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Olawa

Okreg wyborczy: 1 Legnica

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel-bibliotekarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1957-08-11 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-11-26 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 5813 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Olawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 1 Legnica (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel-bibliotekarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1957 roku
- w sierpniu
- w 11 dniu miesiąca