Janusz Chwierut

Imię i nazwisko: Janusz Chwierut
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1965-08-21

Liczba glosow: 5272

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Kety

Okreg wyborczy: 12 Chrzanow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1965-08-21 (Data urodzenia)
- posłowie z 5272 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Kety (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 12 Chrzanow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1965 roku
- w sierpniu
- w 21 dniu miesiąca