Janusz Dobrosz

Imię i nazwisko: Janusz Dobrosz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Janusz Dobrosz - X kadencja 1989 - 1991
- Janusz Dobrosz - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Dobrosz - III kadencja 1997 - 2001
- Janusz Dobrosz - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-07-03

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 16-11-2006

Liczba glosow: 14655

Lista: Liga Polskich Rodzin

Miejsce urodzenia: Wieruszow

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: posel na Sejm RP

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Liga Polskich Rodzin
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-07-03 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 16-11-2006 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 14655 (Liczba glosow)
- posłowie z Liga Polskich Rodzin (Lista)
- posłowie z Wieruszow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z posel na Sejm RP (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w lipcu
- w 03 dniu miesiąca