Janusz Krason

Imię i nazwisko: Janusz Krason
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Janusz Krason - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-09-15

Liczba glosow: 15162

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Jawor

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inspektor pracy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-09-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 15162 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Jawor (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inspektor pracy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w wrześniu
- w 15 dniu miesiąca