Janusz Maksymiuk

Imię i nazwisko: Janusz Maksymiuk
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Janusz Maksymiuk - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Maksymiuk - II kadencja 1993 - 1997

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1947-01-19

Liczba glosow: 7384

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Janowka

Okreg wyborczy: 22 Krosno

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel I kadencji, posel II kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inz. rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1947-01-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 7384 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Janowka (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 22 Krosno (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel I kadencji, posel II kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inz. rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1947 roku
- w styczniu
- w 19 dniu miesiąca