Janusz Zemke

Imię i nazwisko: Janusz Zemke
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Janusz Zemke - I kadencja 1991 - 1993
- Janusz Zemke - II kadencja 1993 - 1997
- Janusz Zemke - III kadencja 1997 - 2001
- Janusz Zemke - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-02-24

Liczba glosow: 33672

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Kowalewo

Okreg wyborczy: 4 Bydgoszcz

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-02-24 (Data urodzenia)
- posłowie z 33672 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Kowalewo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 4 Bydgoszcz (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w lutym
- w 24 dniu miesiąca