Jaroslaw Duda

Imię i nazwisko: Jaroslaw Duda
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jaroslaw Duda - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1964-04-29

Liczba glosow: 5901

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wroclaw

Okreg wyborczy: 3 Wroclaw

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1964-04-29 (Data urodzenia)
- posłowie z 5901 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wroclaw (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 3 Wroclaw (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1964 roku
- w kwietniu
- w 29 dniu miesiąca