Jaroslaw Jagiello

Imię i nazwisko: Jaroslaw Jagiello
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1971-05-15

Liczba glosow: 13727

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Lodz

Okreg wyborczy: 9 Lodz

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: srednie ogolne

Zawod/stanowisko: urzednik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1971-05-15 (Data urodzenia)
- posłowie z 13727 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Lodz (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 9 Lodz (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z srednie ogolne (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1971 roku
- w maju
- w 15 dniu miesiąca