Jaroslaw Kaczynski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kaczynski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kaczynski - I kadencja 1991 - 1993
- Jaroslaw Kaczynski - III kadencja 1997 - 2001
- Jaroslaw Kaczynski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-06-18

Liczba glosow: 171129

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-06-18 (Data urodzenia)
- posłowie z 171129 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z senator I kadencji, posel I kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w czerwcu
- w 18 dniu miesiąca