Jaroslaw Kalinowski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Kalinowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jaroslaw Kalinowski - II kadencja 1993 - 1997
- Jaroslaw Kalinowski - III kadencja 1997 - 2001
- Jaroslaw Kalinowski - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1962-12-04

Funkcja w Sejmie: Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005

Liczba glosow: 15855

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Wyszkow

Okreg wyborczy: 18 Siedlce

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1962-12-04 (Data urodzenia)
- posłowie z Wicemarszalek Sejmu od 26-10-2005 (Funkcja w Sejmie)
- posłowie z 15855 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Wyszkow (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 18 Siedlce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1962 roku
- w grudniu
- w 04 dniu miesiąca