Jaroslaw Rusiecki

Imię i nazwisko: Jaroslaw Rusiecki
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1961-07-20

Liczba glosow: 4009

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Nieskurzow Stary

Okreg wyborczy: 33 Kielce

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: socjolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1961-07-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 4009 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Nieskurzow Stary (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 33 Kielce (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z socjolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1961 roku
- w lipcu
- w 20 dniu miesiąca