Jaroslaw Sellin

Imię i nazwisko: Jaroslaw Sellin
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1963-01-05

Liczba glosow: 18097

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik panstwowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-01-05 (Data urodzenia)
- posłowie z 18097 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik panstwowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w styczniu
- w 05 dniu miesiąca