Jaroslaw Stawiarski

Imię i nazwisko: Jaroslaw Stawiarski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2006-02-15

Data urodzenia: 1963-03-10

Liczba glosow: 4734

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Krasnik

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: urzednik samorzadowy

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2006-02-15 (Data slubowania)
- posłowie z 1963-03-10 (Data urodzenia)
- posłowie z 4734 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Krasnik (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z urzednik samorzadowy (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1963 roku
- w marcu
- w 10 dniu miesiąca