Jaroslaw Walesa

Imię i nazwisko: Jaroslaw Walesa
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1976-09-13

Liczba glosow: 14709

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Gdansk

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: politolog

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1976-09-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 14709 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Gdansk (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z politolog (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1976 roku
- w wrześniu
- w 13 dniu miesiąca