Jaroslaw Zaczek

Imię i nazwisko: Jaroslaw Zaczek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1967-05-14

Liczba glosow: 6246

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ryki

Okreg wyborczy: 6 Lublin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier rolnictwa

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1967-05-14 (Data urodzenia)
- posłowie z 6246 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ryki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 6 Lublin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier rolnictwa (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1967 roku
- w maju
- w 14 dniu miesiąca