Jerzy Budnik

Imię i nazwisko: Jerzy Budnik
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1951-05-30

Liczba glosow: 8396

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Wejherowo

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: administratywista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1951-05-30 (Data urodzenia)
- posłowie z 8396 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Wejherowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z administratywista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1951 roku
- w maju
- w 30 dniu miesiąca