Jerzy Gosiewski

Imię i nazwisko: Jerzy Gosiewski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1952-11-20

Liczba glosow: 3782

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Makow Mazowiecki

Okreg wyborczy: 35 Olsztyn

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: lesnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1952-11-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 3782 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Makow Mazowiecki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 35 Olsztyn (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z lesnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1952 roku
- w listopadzie
- w 20 dniu miesiąca