Jerzy Kozdron

Imię i nazwisko: Jerzy Kozdron
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-10-23

Liczba glosow: 3868

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Mragowo

Okreg wyborczy: 25 Gdansk

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: radca prawny

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-10-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 3868 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Mragowo (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 25 Gdansk (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z radca prawny (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w październiku
- w 23 dniu miesiąca