Jerzy Materna

Imię i nazwisko: Jerzy Materna
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-03-25

Liczba glosow: 5371

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Zielona Gora

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-03-25 (Data urodzenia)
- posłowie z 5371 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Zielona Gora (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w marcu
- w 25 dniu miesiąca