Jerzy Wenderlich

Imię i nazwisko: Jerzy Wenderlich
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jerzy Wenderlich - II kadencja 1993 - 1997
- Jerzy Wenderlich - III kadencja 1997 - 2001
- Jerzy Wenderlich - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1954-04-22

Liczba glosow: 10761

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Torun

Okreg wyborczy: 5 Torun

Stan cywilny: wolny

Staz parlamentarny: posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: dziennikarz

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1954-04-22 (Data urodzenia)
- posłowie z 10761 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Torun (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 5 Torun (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z dziennikarz (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1954 roku
- w kwietniu
- w 22 dniu miesiąca