Jerzy Zawisza

Imię i nazwisko: Jerzy Zawisza
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1943-12-19

Liczba glosow: 5338

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Borek Wielki

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: wolny

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier elektronik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1943-12-19 (Data urodzenia)
- posłowie z 5338 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Borek Wielki (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z wolny (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier elektronik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1943 roku
- w grudniu
- w 19 dniu miesiąca