Joanna Fabisiak

Imię i nazwisko: Joanna Fabisiak
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Joanna Fabisiak - III kadencja 1997 - 2001

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-07-07

Liczba glosow: 6693

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel III kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: nauczyciel akademicki

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-07-07 (Data urodzenia)
- posłowie z 6693 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel III kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z nauczyciel akademicki (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w lipcu
- w 07 dniu miesiąca