Joanna Senyszyn

Imię i nazwisko: Joanna Senyszyn
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Joanna Senyszyn - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1949-01-02

Liczba glosow: 11925

Lista: Sojusz Lewicy Demokratycznej

Miejsce urodzenia: Gdynia

Okreg wyborczy: 26 Gdynia

Stan cywilny: mezatka

Staz parlamentarny: posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: ekonomista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1949-01-02 (Data urodzenia)
- posłowie z 11925 (Liczba glosow)
- posłowie z Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lista)
- posłowie z Gdynia (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 26 Gdynia (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z ekonomista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1949 roku
- w styczniu
- w 02 dniu miesiąca