Jozef Pilarz

Imię i nazwisko: Jozef Pilarz
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1956-10-06

Liczba glosow: 6083

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Barlinek

Okreg wyborczy: 37 Konin

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: srednie zawodowe

Zawod/stanowisko: rolnik przedsiebiorca

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Kolo Poselskie Ruch Ludowo-Narodowy
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1956-10-06 (Data urodzenia)
- posłowie z 6083 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Barlinek (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 37 Konin (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z srednie zawodowe (Wyksztalcenie)
- posłowie z rolnik przedsiebiorca (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1956 roku
- w październiku
- w 06 dniu miesiąca