Jozef Rojek

Imię i nazwisko: Jozef Rojek
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jozef Rojek - VI kadencja 1972 - 1976

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1950-03-20

Data wygasniecia mandatu: 2006-12-11

Liczba glosow: 13409

Lista: Prawo i Sprawiedliwosc

Miejsce urodzenia: Ropczyce

Okreg wyborczy: 15 Tarnow

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier mechanik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwosc
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1950-03-20 (Data urodzenia)
- posłowie z 2006-12-11 (Data wygasniecia mandatu)
- posłowie z 13409 (Liczba glosow)
- posłowie z Prawo i Sprawiedliwosc (Lista)
- posłowie z Ropczyce (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 15 Tarnow (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier mechanik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1950 roku
- w marcu
- w 20 dniu miesiąca