Jozef Stepkowski

Imię i nazwisko: Jozef Stepkowski
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Posel niezrzeszony

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1970-04-13

Liczba glosow: 8714

Lista: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Miejsce urodzenia: Zabkowice Slaskie

Okreg wyborczy: 21 Opole

Stan cywilny: zonaty

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: inzynier rolnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Posel niezrzeszony
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1970-04-13 (Data urodzenia)
- posłowie z 8714 (Liczba glosow)
- posłowie z Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej (Lista)
- posłowie z Zabkowice Slaskie (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 21 Opole (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z inzynier rolnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1970 roku
- w kwietniu
- w 13 dniu miesiąca