Jozef Zych

Imię i nazwisko: Jozef Zych
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Inne kadencje:
- Jozef Zych - X kadencja 1989 - 1991
- Jozef Zych - I kadencja 1991 - 1993
- Jozef Zych - II kadencja 1993 - 1997
- Jozef Zych - III kadencja 1997 - 2001
- Jozef Zych - IV kadencja 2001 - 2005

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1938-03-23

Liczba glosow: 9566

Lista: Polskiego Stronnictwa Ludowego

Miejsce urodzenia: Giedlarowa

Okreg wyborczy: 8 Zielona Gora

Stan cywilny: zonaty

Staz parlamentarny: posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: prawnik

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1938-03-23 (Data urodzenia)
- posłowie z 9566 (Liczba glosow)
- posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Lista)
- posłowie z Giedlarowa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 8 Zielona Gora (Okreg wyborczy)
- posłowie z zonaty (Stan cywilny)
- posłowie z posel X kadencji, posel I kadencji, posel II kadencji, posel III kadencji, posel IV kadencji (Staz parlamentarny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z prawnik (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1938 roku
- w marcu
- w 23 dniu miesiąca