Julia Pitera

Imię i nazwisko: Julia Pitera
Kadencja sejmowa: V kadencja 2005 - 2007

Ugrupowanie polityczne: Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska

Data slubowania: 2005-10-19

Data urodzenia: 1953-05-26

Liczba glosow: 39815

Lista: Platforma Obywatelska

Miejsce urodzenia: Warszawa

Okreg wyborczy: 19 Warszawa

Stan cywilny: mezatka

Wyksztalcenie: wyzsze

Zawod/stanowisko: polonista

Odnośniki:
- inni posłowie z V kadencja 2005 - 2007
- inni posłowie z ugrupowania Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska
- posłowie z 2005-10-19 (Data slubowania)
- posłowie z 1953-05-26 (Data urodzenia)
- posłowie z 39815 (Liczba glosow)
- posłowie z Platforma Obywatelska (Lista)
- posłowie z Warszawa (Miejsce urodzenia)
- posłowie z 19 Warszawa (Okreg wyborczy)
- posłowie z mezatka (Stan cywilny)
- posłowie z wyzsze (Wyksztalcenie)
- posłowie z polonista (Zawod/stanowisko)

Inni posłowie, którzy urodzili się:
- w 1953 roku
- w maju
- w 26 dniu miesiąca